از دم عصر بدم میاد مخصوصا وقتی تنهام.نمیدونم این زمان از روز چه خاصیتی داره که اینمه دلگیره...حجم دلتنگی هام چندین برابر میشه و سرما و تاریکی همه وجودمو پر میکنه.فرقی نداره وسط یه مهمونی باشم یا تک تنها تو خونه در هر صورت دلم میگیره  کاش...ای کاش عصرا اینجا بودی،شاید اون موقع وضع فرق میکرد.