هوا گرمه؟جدا؟!!

خب بذار یه تغییرات جزئی تو لباسات ایجاد کنم:اول از همه این لباس ابری رو زیر تی شرتت به خودت ببند...حالا این مانتوی بلند و تیره رو بپوش...خب بین شال روسری و مقنعه حق انتخاب داری و صد البته این کیف بزرگ و سنگین رو هم فراموش نکن، در اخر میخوام نظرتو به این چادر سیاه جلب کنم...

 حالا میتونی منصفانه تر در مورد گرمی هوا نظر بدی!