میگن آدمهای مشهور زمانی که میخوان در انظار عمومی ظاهر بشن باید کلی پول بدن به یه طراح تا اون براشون یه لباس مناسب طراحی کنه اما من جایی زندگی میکنم که این سرویس بطور رایگان به همه داده میشه!