حکمت خدا حرص منو در میاره تا حد جنون عصبانیم میکنه صبر و طاقت و ازم میگیره!چطوره هر چی آدم مومن و نماز خونو مسجد برو هست همشون باید گدا و مریض و درمانده باشن اونوقت هرچی زناکارو ،مال مردم خورو، دزد و دروغگو میبینی در نهایت سلامت و ثروت؟چطور جماعت حروم خور و قاچاقچی تعطیلات برنامه میزارن برن دوبی و آنتالیا اونوقت این مومنین بالله شانس بیارن تعطیلات از بیمارستان و قبرستون سر در نیارن!

الان مدتیه اخمو نماز میخونم!!