امروز صبح خبر دار شدم فرودگاه فرانسه به دلیل بارش برف تعطیل شد....مدارس لندن به دلیل بارش برف تعطیل شدند....نیمی از کشور سوئد به دلیل بارش بی روییه برف با مشکل مواجه شده است...و کلی دیگه که همه خبر از بارش برف و باران در بلاد کفر میده و در کنارش پاییز اومد و رفت تو شهر ما یه چیکه بارون هم نبارید!حالا قراره مردم برن یه جا دعای بارون بخونن.

من که داده ها مو کنار هم میذارم به هر نتیجه ای میرسم جز دست به دعا شدن!