حوصله هیچ کاری ندارم ..در کارگاهمو باز میکنم یه نگاه به کارای نا تموم درو محکم میبندم  کلی لباس اتو نشده....اصلا اتو کجا هست؟؟ 4 تا بوم 40 در 40 هم باید بخرم واسه اجرای جدیدم...اوه بله لیست خرید طولانی تو جیبمه.... دوستم گفته تا بعد از ماه رمضون باید 20 تا کار واسه نمایشگاه اماده تحویل داشته باشم  من فقط 7 تا دارم...بعضی ها میگن میتونه کمبود ویتامین یا فقر آهن باشه هر چی که هست دیگه روزه نمیگیرم!!!نیشخند

.

.

.

یه لیوان شیر نوشیدم...وسط لیوان دوم یادم اومد اتو کجاست!! اول از همه برم قورباغه رو قورت بدم!!