امروز بعد از ظهر میاد پیشت!

اول یه استکان چایی براش بیار.... بعد هم بشین پای درددلش.

می دونی مهمونت کیه؟

هر روز می بینیش اما بهش سلام نمیکنی:

                                  خودت!

کسی که خیلی وقته بهش سر نزدی و حالشو نپرسیدی.