یه مدتی دستم از دنیا کوتاه شده بود مرده بودم!

اما دوباره برگشتم.....

                           سلام به همه!