هیچ وقت از سرما خوشم نیومده! وقتی بچه بودم بابام که از بیرون میومد یه راست میرفت سمت بخاری بعد همین جوری که سعی میکرد خودشو گرم کنه میگفت:"هوا خیلی سرده!امشب چند نفر از سرما میمیرن!"

بعد من تو عالم بچگی یه دنیا غصه میشست رو دلم! میرفتم یه گوشه ای واسه اونا که قرار بود امشب بمیرن زار زار گریه میکردم!....