خیلی وقته که همدیگرو ندیدیم

چیزه زیادی ازت یادم نیس

یه تصویر محو ،یه شکل مبهم، مثل خواب داری فراموش میشی.

شاید احمقانه به نظر بیاد اما هنوز امیدوارم..امیدوار به اینکه روزی واضح و آشکار از عمیق ترین دره رویاهام بیرون بیای و تبدیل به واقعی تری آدم زندگیم بشی!