چه بلایی سر عکسهای این وبلاگ اومده؟؟؟؟؟سوال

(دوباره نوشت:اوه مثل اینکه بلایی سرشون نیومده! خدارو شکر میکنیم .)