یادم میره چیزای کوچیک میتونن معجزات بزرگی رو باعث بشن:

یه تکه کیک شکلاتی،یه دسته  رز سفید ،یه تابلوی زیبای نقاشی،یا  حتی

 شنیدن کلمه سلام با صدای تو...