چه روز خوبی!

امروز روزه خیلی خوبیه

واسه بوسیدن   واسه بغل کردن  و دوستت دارم گفتن! 

خدایا کاش امروز یه هدیه بگیرم........

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
هیهات

خوبه حوصله داری کاش منم داشتم[ناراحت]

بهنامترین

بیا . میخواهم هدیه یی به تو بدهم. بیا و اینبار از من گول بخور. من به یقه ام را جلویت میگیرم و میگویم ببین عطرم بویش خوب است. تو تا به بو کردن فکر کنی من لبم را غنچه میکنم و تو تا بو میکنی من گلویت را بوسه میزنم. سلام

عشق اگه عشق باشه خستگی و از یاد رفتن نداره ف عشق میمون قرمز نیست که فراموش کنم واسه اینکه کارهاشو انجام بدم یعضی شب ها تا صبح بیدار بودم این حقم نبود . بخدا این حقم نبود اما شکایتی نیست من عاشقم و اون معشوق هیچ فراموش نمیکنم هیچ وقت هم خسته نمیشم تا بمیرم[ناراحت]