بعد مدتها

من و تو با اینکه هر دو فارسی صحبت میکنیم اما کلمه چند در زبانمان معنی متفاوتی داره!در زبان فارسی من منظور از چند روز یعنی ۴-۵ روز،چند دقیقه یعنی ١٠-۵دقیقه و چند لحظه یعنی کمتر از ۵ دقیقه.اما در زبان فارسی تو چند روز یعنی ٣-۴ماه،چند دقیقه یعنی ٢-٣ساعت و چند لحظه یعنی بیشتر از ٣٠ دقیقه!

حالا این کلمه چند خیلی مهم نیست امیدوارم کلمه عشق معنی واحدی داشته باشه....

/ 6 نظر / 4 بازدید
قلم سخن

یه چند دقیقه ای در وبلاگت بودم و لذت بردم

آرتا

جیگرتتتتتتتتتتتتتتتت بشم من انقدر ماه مینویسی بالاخره اومدی ( این همه جا یه منی دارهااا)

ف.ا

کاملا حدست بجاست عزیزم عاشقتم در زبان من یعنی مال من باش و در زبان تو یعنی تا میتونی از اینجا دور شو .عشق در زبان من یعنی قفس اما در زبان تو یعنی پرواز!

ذهن قرمز

و انگاه معنای کلمات عیان خواهند شد که سیال وار در میان ما گردش کنند و هر یک از ما با ملاطفت انها را انگونه که دوست میداریم ،دوست بداریم و در اغوش بگیریم.این نقطه پایان همه کج فهمی هاست. بیکاری حرف تو دهن من میذاری،مخم داره از تکلف خودم سوت میکشه.

آرتا

من نق نقوام واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا[قهر]