نور

من همچنان به طرز معجزه آسایی خوشبختم....

کی فکرشو میکرد دنیا بدون تو اینقدر با من خوب تا کنه؟؟؟ در واقع همین که تو رو توی سینی گذاشتم و به کسی تعارفت کردم که در حد خودت کثیف و دغل بازه، دنیا فهمید که هنوز اندک شعوری در من باقی مونده... منو بخشید و حالا پر از حسهای خوبم!!! حسهای خوبی که همشون به شکل پدر مادر داری آبرومندند!! نه قایشمون میکنم نه از رسوایی میترسم.... رسوایی کلمه ای که با رابطه های مریض پیوند میخوره و امثال تو هرگز نمیتونن حتی تصور کنن بدون ترس از رسوایی چقدر  در آغوش گرفته شدن لذت بخشه...

زندگی پر از حسهای ناب و خوب میتونه باشه اگر درست انتخاب کنیم...مثل عکسهای بی نظیر یه عکاس بی نظیر!

/ 1 نظر / 63 بازدید
نیلوفر

بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛ انديشه‌ها، كردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما بازمي‌گردند.((فلورانس اسكاول شين))