سلام!

همچین سنگ قبرو محکم جا زده بودند که بیرون اومدنم بیشتر از همیشه طول کشید!

/ 4 نظر / 2 بازدید
حامد ابراهیم پور

دنبال کردی باز ماه پشت ابرت را این بار با دندان شکستی سنگ قبرت را... ××× بیرون آمدنت مبارک...فقط غمگین بودنت را دوست ندارم.

کاوه

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر / کز آتش درونم دود از کفن برآید

آرتا

دای عالیییی بود.. یادم میمونه اگه بعد از تو بودم بگم دیاد محکم جاش نزنن[چشمک]

ذهن قرمز

می دونم چه کلکی زدی سرتو همچین کوبیدی به سنگ کوبیدی به سنگ تا خون زد بیرون از سرت ،اونقدر زد بیرون تا تمام قبرو پر کرد بعد از قبر هم زد بیرون ،بعد یه پیرمرد ازینا که بالای قبرا قران می خونن و به زنده شدن مرده ها و شهید شدن دخترا اعتقاد داشت اومد اووردت بیرون تو هم همچین کفنو عین چادر دور خودت پیچیده بودی عین ننه بزرگا که یارو سخت فهمید وبلاگ نویسی و بعد بهش فهموندی تو رسته اونا اینجور اتفاقات عادیه .اخرشم به پیره قول دادی ببریش به قبرستونی از هم صنفی هات تا شاید بتونه اونا رو هم نجات بده.پیر مرد هم دوست داشت این کارو. میبینی تو هم داستانی داری که من بلدم.