میس یو

استخر دلتنگیه تو با این یکی دو لیوان مکالمه تلفنی پر نمیشود!

/ 13 نظر / 52 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کاف

این استخر دلتنگییی که من می بینم با چند سال مکالمه هم پر نخواهد شد. به‌جان خودم.

زیتا ملکی

خوشحالم که خوندی و دوست داشتی. آره نوشته های خودمه.

ک ی و ا ن

There are moments in life when you miss someone So much that you just want to pick them from Your dreams and hug them for real

ک ی و ا ن

Don’t go for looks; they can deceive Don’t go for wealth; even that fades away Go for someone who makes you smile Because it takes only a smile to Make a dark day seem bright Find the one that makes your heart smile

ک ی و ا ن

Don’t count the years, count the memories

ک ی و ا ن

هرگز فراموش نخواهم کرد که برای داشتن تو دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت … چـه سـاده بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!

ک ی و ا ن

عشق عبارت است از همه چیز را برای یک هدف دادن و به پاداشش هیچ چیز نخواستن ، این انتخاب بزرگی است .

Irancell

خوب بیشتر زنگ بزن بهش تونم دلتنگته این همه ازت خواهش و تمنا می کنه . اگه بتونی یه جوری زود تر این استخرو پر کنی خیلی عالی میشه [چشمک]

علیرضا

فقط و فقط با قبض تلفن آخر ماه پر میشود! [نیشخند][چشمک]