برای همیشه

میخوام برای همیشه ازت خدا حافظی کنم!

میخوام توی بالکن بایستم و ریه هامو پر از رهایی کنم.

میخوام آزادانه پرواز کنم و درست جایی وسط پیاده رو فرود بیام چنان محکم که دیگه نتونم بلند شم.

میخوام قبل از این اولین و آخرین پرواز ازت برای همیشه خداحافظی کنم.

خوب فکراتو بکن مطمئنی نمی خوای منصرفم کنی؟

        

/ 3 نظر / 48 بازدید
امید آزادی

سلام دوستان یلدا یعنی میلاد، یعنی تولد تولد لبهای شما به گل خنده میلاد شکوفایی قلب شما به عطر مهر و محبت یلدای آریائیتان مبارک [گل][گل][گل][بدرود]

مانی

چون من سز نزدم می‌خوای خودتو بکشی؟![تعجب] نکن دختر جان! خودتو نکش! منصرف شو!

امیر

واقعا جالبه...... خود کشی هم بچه بازی شده...... [چشمک]