یکی بود یکی نبود...

قدیما تو قصه های مادر جونم یه شیی بود به نام سنگ صبور!

قهرمان داستان هر چی مشکل و گرفتاری داشت  واسه این سنگ تعریف میکرد

در نهایت هم میگفت :ای سنگ صبور یا تو بترک یا من!

و معمولا هم سنگ صبور میترکید و همه بدی ها تموم میشد و داستان ختم به خیر.

سنگ صبور همیشه هم صبرش زیاد نبود گویا!

/ 9 نظر / 5 بازدید
مرضی

کاش می شد ما هم یکی می داشتیم [ناراحت]

مرد تنهای شب

سلام گاهی صبر ما اونقدر کمه که همه خودمون همه چیز رو خراب میکنیم

رضا

چطور؟ کسی ترکیده مگه؟[نیشخند]

زواری

به نظر میاد جاتو با سنگ صبور عوض کردی !!