سوره وصل

قسم به بالشت‌های خیس و گریه‌های زیر پتو،

قسم به بلیت‌ها آن زمان که خریده می‌شوند،

قسم به هواپیما آن زمان که از زمین بلند می‌شود و آن‌گاه در زمان مقرر به زمین برمی‌گردد،

و قسم به لحظه‌های کـــــــــــش‌دار انتظار...

که شب‌های جدایی تمام می‌شوند و روز دیدار فرا خواهد رسید،

و آغوش از رؤیای شبانه به حقیقت سحرگاهی تبدیل خواهد شد...

 

(متنت را دزدیدم آن هم بدون اجازه!)

 

/ 0 نظر / 59 بازدید