میدونی خدا، مسایل حل نشده ای برایم وجود دارند که قدرت و بود و نبود تو رو واسم زیر سوال میبرن! مثلا چطور میتونی بی تفاوت از کنار تمام رنجهایی که کشیدم بگذری و هیچ کاری نکنی! یا اگر قرار نیست آدم بدهای داستان اخر ماجرا به سزای اعمالشون برسند چه دلیلی وجود داره که من همچنان خوب باقی بمونم؟

این روزها وقتی نماز میخوانم یکی دیگرم روی مبل نشسته و با تمسخر نگاهم میکند و منتظر میماند تا سلام نماز را بگویم... آنوقت یک به یک تمام لحظاتی را که میتوانستی خدا باشی و نبودی به یادم میاورد....همین.

/ 0 نظر / 54 بازدید