وارثه

فیلم جالبی شبکه نمایش نشون داد...

پیردختر زشتی که به اولین خواستگار عمرش دل میبنده

پدرش متوجه میشه که اون مرد فقط به خاطر پول میخواد با دخترش ازدواج کنه و به دختر میگه که تو جز پول هیچ چیز قابل توجهی نداری که کسی بخواد شیفته تو بشه!

دختر خشمگین خودش رو از ارث پدر محروم میکنه و تصمیم میگیره با مرد فرار کنه... اما مرد که واقعا هدفی جز پول نداشته دختر رو ترک میکنه و از اون شهر میره.


دلم برای دخترک زشت فیلم به حدی سوخت که قادر نبودم جلوی اشکم رو بگیرم.

/ 0 نظر / 19 بازدید