امروز از اون روزاست....

اول صبحی به این امید پاشدم که بر علیه خودم قیام کنم..بعد تصمیمم عوض شد قیام چرا بذار تا میتونم گناه کنم!! اما نیس خیلی وجدان دارم ملافه رو تا زیر گلوم بالا کشیدم تا عصر از تخت جم نخوردم لذا نه کسی از قیامم شاکی شد نه گناهی به بار گناهانم افزوده...اما تا بخوای دلتنگ شدم!خنثی

/ 2 نظر / 55 بازدید
familiar

منم تا دلت بخواد دلتنگ میشم :(

دوست ترین قدیم

بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس