ه ی چ

نه فقط کاسه که کوزه هم خالیست!

/ 6 نظر / 11 بازدید
ف.ا

بشکن همه چیزو...خالی نشو...میشکنی...

ف.ا

به به...چه دستبندی!ما چشممونو روی اون لیوان و محتویاتش میبندیم![منتظر] چون از سرکار بعیده!و هی از دستبندتان تعریف میکنیم!

ف.ا

بر شیطان لعنت!این یا چایی کم رنگه یا چیز مشابه!

ذهن قرمز

من فهمیدم این نمونه آزمایش این آقاهست.در نبود هیچ به طبابت رسیده ای؟خانم دکتر از شما خجالت میکشه ،شما هم اینقدر اصرار نکن،همینقدر کافیه.

ذهن قرمز

شیطان ،ابلیس بذار به مملکت داریش برسه.ولی نعمت ما را از راه به در نکن .در حضور محراب ،می؟