دوست

در تاریخ 19 اردیبهشت 1394 در جایی به نام دارآباد، من گریه کردم، تو انتخاب کردی و همه چیز برای همیشه در قلب من تمام شد.

 

اما این فقط ظاهر ماجراست...

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید