من....حس......میکنم........دارم.........میمی......ر

فکر.....میکنم.....دارم........غرق......می.....ش

آرزو .......دارم........

 

زنده بمونم!

 

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
حامد ابراهیم پور

نمیفهمم تو برای نوشته هات عکس میگذاری یا برای عکسهات مطلب مینویسی! ولی هرچی که هست این دو تا با هم خوب جفت میشن و منظورت را میفهمونند.در کل قبولت داریم! راستی! سلام شادی![چشمک]

ذهن قرمز

میبینم که عقاید نه تنها نزدیک که کم کم چفت میشود .دوستان سوال مشترک میپرسند،این نشون میده که کارت همه رو انگشت به دهان کرده. در ضمن ما آرزو نداریم زنده بمانیم،چون دنیایمان عکس نداره.کمی عکس برسان ،شاید نظرمان عوض شد.

ف.ا

مرگ تو براره با مرگ خیلی چیزای خوب....منم آرزو دارم زنده بمونی...بخندی....و من زندگی کنم!

ف.ا

تو داری غرق میشی؟؟؟!!!من که باور نمیکنم....[متفکر]

دوستی با مرگ

من از نهایت شب حرف می زنم من از نهایت تاریکی من از نهایت شب حرف می زنم اگر به وبلاگ من امدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم.

یک دوست

منم باور نمیکنم که تو غرق بشی!شاید ....

بهنامترین

بیا با هم فرو رویم در این دریا پریشانی.سلام