دستم به نوشتن نمیره....از کاسه خالی چیزی بیرون نمیاد!

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
حامد ابراهیم پور

این سد شکسته میشه...هرچه دیرتر سخت تر...جمع شدی برای جست زدن به سوی ماه! نگرانی ندارد رفیق. راستی ! مبادا شوخی شاعرها را به دل بکیری! آداب معاشرت یاد ندارند طفلکی ها!من هم سالها در کویر زنده کرده ام...

رضا

شاعر میگه در کوزه همان تراود که در اوست[نیشخند]

آرتا

ولی تو یه خط نوشتی!!

مارکوپولو

خوب؟؟ کاسه خالی را باید شکست و کاسه نو خرید؟؟ غعیر از این است؟؟ هوووم؟ در مورد کتونی قرمز هم که باید بگم خیلی وقتها ادم به همه چیز دقت میکنه به غیر از اون چیزی که باید دقت کنه. خوش باشی یاحق

ذهن قرمز

بنویس لطفا و سعی کن خود سابقت باشی اگر خود سابقت را دوست داری.اگر هم دوست نداری نمیدونم چی بگم.