دوستش دارم... چونان سیل زده ای که نم نم باران را....

ای کاش همه چیز جور دیگری بود، ای کاش تمام دفعاتی که به شوخی میگویی دوستم داری جدی بود. ای کاش رها بودیم...ای کاش هرگز مجبور به مدیریت کردن رابطه ام با تو نبودم. ای کاش میشد رها و بیخیال فقط عاشقت باشم... ای کاش تو هم دوستم داشتی، چونان سیل زده ای نم نم باران را....

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
ی

قلبم تکه پاره شده...برای تو...برای خودم

غریبه

موافقم ... ای کاش ...