نامه

گندم و آسمان هم اینجا هستند.آنها هم خدمتتان سلام میرسانند.از حال ما اگر میپرسید ملالی نیست جز دوری شما......

ملال؟کلمه ای میخواهم بدتر از ملال!کلمه ای که به دوری نزدیک باشد مثل....مثل....دلتنگی نه نه...از آن هم بدتر مثل بیخبری.....مثل دلنگرانی....

از حال ما اگر میپرسید،تنهاییم ....

/ 3 نظر / 12 بازدید
ف.ا

همین که از رویاهای تنهاییت دل بکنی تنهایی تمام میشود دخترک!

ف.ا

رشد کن بزرگ تر بیشتر ببین بیشتر بخواه!

ذهن قرمز

دوست داشتنی ترین تنهایی ها آنهایی است که آزارت میدهد. من هم شنیده ام فقط ،اعتقاد ندارم.