التماس

خدایا نفسهای بی کسی ام به شماره افتاده اند... خدایا به من نشان بده توان تو بیشتر از قدرت شیطان آنهاست...

/ 2 نظر / 50 بازدید
حامد

دختر ازون بالا نیفتی[خنده] ( عکس پروفایلتو وگوفتم )

حامد

گفتم بخندی - شما فکر بزرگترین فیلسوف کره زمین تشخیص نمیده[تعجب][سوال][اوه]