خوشی

دراز کشیدن روی تشت بادی و تن سپردن به نور خورشیدی که بی دریغ بر امواج، خلیج همیشه فارس میتابد لذتی است که نصیب هر کسی نمیشود.

شوق خواندن مسجهای شورانگیزت وقتی از پلاژ خارج میشوم لذتی است که این روزها نصیب من شده است...

 

/ 0 نظر / 60 بازدید